MagunkrólKompetenciákReferenciákEszközeinkKarrier lehetőségPartnereinkKapcsolat  

PLANTOOL - A termékcsalád tervezés eszköze

 

Az elektronikai ipar logisztikai projektjeinek tervezésénél és megvalósításánál a legfontosabb célok az üzemben az anyagkészlet csökkentése és az átfutási idő minimalizálása.

A vizsgálataink során megállapításra került, hogy az automatikus beültető soroknak a gyártó által szállított gyártósori vezérlői már optimalizálva vannak. A gyakran alkalmazott kanbanikus anyaggazdálkodás az egyes gyártósorok, cellák és a gépek összes szükséges komponensét szintén figyelembe veszi. Ez az optimalizálás azonban mindig csak egy gyártósorra vonatkozik.

 

Hogy néz ki a világ a gyártósoron kívülről?

 

Az egyes gyártósorok optimuma közel sem jelenti a teljes termelés optimumát, sem a logisztika, sem pedig a gyártóeszköz oldaláról. A fejlesztési és javítási lehetőségek a gyártósor gyártócsoportjainak kapacitáskiegyenlítésénél, illetve a termékek gyártósorhoz rendelésének optimalizálásánál jelentkeznek. A termékcsaládok létrehozásakor összeállítások hozhatók létre a megegyező alkatrészek nagy számú összefoglalásával. Ezáltal minden komponenst a lehető legkevesebb kanban tárolóban lehet tárolni, és a gyártás anyagkészletét is csökkenteni lehet.

 

Ehhez nem csak a gyártósorok és a gépek képességeinek és kapacitásainak figyelembevétele szükséges, hanem a logisztikai költségek optimalizálására való törekvés is. Ehhez az egész logisztikai láncot az árubeérkezéstől a felhasználóig (itt ez gépet jelent) optimalizálni kell. Továbbá az anyagkészlet mellet az összes további költségtényezőt is figyelembe kell venni úgy, mint például az újracsomagolás, a tárolás, és a szállítás költsége.

 

Több projekt után megállapítottuk, hogy a feladat mindig ugyan az, és a optimálisan tervezett gyártás a termékek rövid időn belüli változása miatt többé már nem optimális. A számítások megkönnyítése érdekében kb. 10 évvel ezelőtt egy szoftver fejlesztésébe kezdtünk, amit a későbbi projektek alkalmazásánál továbbfinomítottuk. Így jött létre a PLANTOOL.

Mit nyújt a PLANTOOL?

A PLANTOOL a termékadatok, munkatervek, gépi erőforrások és egyéb rendszerjellemzők figyelembevételével a következő lépéseket hajtja végre:

 

Termékcsaládok létrehozása (pl. FBG-családok FBG-beültetésnél)

 

Munkahelycsoportok létrehozása a gyártáshoz (mennyi gépre van szükség, és azokat sorosan, vagy párhuzamosan kell kapcsolni)

Termékcsaládok és munkahelyek hozzárendelése a definiált -vagy még definiálandó- gyártósorokhoz

A szükséges komponensek kanban-szükségcsoportok szerint meghatározva

Meghatározásra kerül többek között a szállítmányok száma, valamint a szükséges raktárméret, mint járulékos logisztikai tervek

A kiértékeléseket többféle variációban (verzióban) el lehet végezni, ahol a különböző kombinációkat szimulálni lehet. A szoftver felajánlja a számított variációk eredményének az intelligens összehasonlítását. Például meghatározza a gépek közepes kihasználtságát, vagy a logisztikai mérőszámok (költségek) alapján megtalálja a legjobb variációt.

 

Termékcsalád létrehozása

 

A termékcsaládok a rendszerjellemzők, a munkaterv (beleértve a darabjegyzéket), az éves termelési program és a munkahely-definíciók figyelembevételével kerülnek meghatározásra. Ezzel párhuzamosan a szükséges termékcsaládonkénti munkahelyszám és munkacsoport számítása is megtörténik. Ezek alapjául a munkahelycsoportok adataiból származó komponens beültetési idő, vagy a munkatervből származó termék megmunkálási idő szolgál. A létrehozásnál azok a termékek kerülnek egy csoportba, amelyeknek a legtöbb közös komponensük van. Egyidejűleg megtörténik a termékek intelligens, un. "egzotikus" (csak az ott felhasznált alkatrészek) hozzárendelése, aminek a révén a fokozatos hozzárendelések végén csak azok az "egzotikus" komponensek maradnak meg, amiket nehezen, vagy egyáltalán nem lehet csoportosítani.

 

Munkacsoportok létrehozása

 

A termékek a létrehozott családnak megfelelően optimalizálásra kerülnek aszerint, hogy egy munkahelyhez, vagy a munkahelyek egy csoportjához rendelték hozzá őket. Ezeknél a munkahelyek rendelkezésre állása, valamint az átszerszámozás nélküli maximális komponensszám is figyelembevételre kerül. Ebben a fázisban megtörténik a munkahelyek hozzárendelése egy csoporthoz, megadva azt, hogy a munkahely sorosan, vagy párhuzamosan van kapcsolva. Már létező gyártósornál az aktuális állapot is megadható.

 

Termékcsaládok hozzárendelése - Gyártósorok

 

A létrehozott munkacsoportok gyártósorrá állnak össze. A munkacsoportok lehetnek pl. SMT beültető, PTH beültetők, ellenőrző állomások, végszerelő állomások, stb.

 

Komponensek darabszámának meghatározása

 

A számításokhoz kiegészítő információk (a korrigált napi termelésszám határértékei, korrekciós tényezők) is megadhatók. Minden komponensnél figyelembe vehető a szerszámok szükséges mérete.

 

Logisztikai tervezés

 

Meghatározásra kerülnek a tárolóeszközök, figyelembe véve a közepes raktárkészletet, a felvevőhelyek számát, valamint a munkahelyek és a raktár közötti szállítások számát (az utolsó kettő csak kanban rendszerű ellátással). Ezekhez biztonsági tényező is definiálható.

 

Összefoglalás

 

A változó termékpaletta, illetve a gyártósoron történő új termék előállításának igénye miatt a számításokat a gyártás során rendszeresen újra el kell végezni. A PLANTOOL-t neves nemzetközi cégek nagy gyártórészlegeihez méreteztük.